fbpx

Generelle betingelser for Studysea’s konkurrencer på Facebook og Instagram

Konkurrencen afholdes af Studysea Danmark ApS, Promenadebyen 34, 5000 Odense C. Konkurrencen afvikles på www.facebook.com/studysea.dk/ og/eller instagram.com/studyseadk.

 

Deltagelse

Du kan læse i det konkrete opslag hvordan du deltager i konkurrencen. Kun personer over 18 år som er bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen. Det er en betingelse for deltagelse at man har en profil på det sociale medie (Facebook/Instagram) hvor konkurrencen afholdes. Hver person kan kun deltage én gang i konkurrenceperioden. Konkurrenceperioden angives i det konkrete opslag.

 

Udelukkelse for deltagelse

Studysea kan til enhver tid udelukke personer fra deltagelse i konkurrencen og fordelingen af præmierne, hvis en deltager opgiver forkerte personlige oplysninger eller på anden måde forstyrrer det reglementerede forløb af konkurrencen.

 

Udvælgelse af vindere

Studysea vil udvælge en eller flere vindere, blandt alle som har deltaget, j.f. konkurrencebetingelserne, ved at kommentere på opslaget. Kriterierne for udvælgelse oplyses i det konkrete opslag. Vinderen vil blive underrettet via et svar på opslaget, hvor vinderen tagges. Vinderen skal herefter kontakte Studysea i en privat besked. Såfremt vinderen ikke har henvendt sig til Studysea inden 5 døgn fra udvælgelsen, forbeholder Studysea sig retten til at vælge en ny vinder. Den oprindelige vinder kan i så fald ikke gøre kav på gældende mod Studysea.

 

Præmier

Præmien, præmiens værdi og antallet af præmier, oplyses i opslaget for konkurrencen på Facebook og/eller Instagram. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, gavekort eller andre produkter. Studysea påtager sig intet ansvar for skader på personer og/eller ejendom som følge af brug af produktet, uagtsomhed eller andet. Præmien er skattepligtig som personlig indkomst og værdien skal skrives på din årsopgørelse.  Er præmien sponsoreret vil sponsor blive nævnt i den konkrete konkurrence. Hvis en vinder ikke har mulighed for at indløse præmien efter nævnte betingelser, udvælges en ny vinder.

 

Levering af præmie

Betingelser for levering af præmie er oplyst i det konkrete konkurrenceopslag. Fysiske præmier kan kun leveres til en adresse i Danmark. For præmier sponsoreret af tredjemand, frasiger Studysea sig ansvaret for leveringen.

 

Brug af personoplysninger

Ved deltagelse i konkurrencen gives samtidig samtykke til registrering af navn og øvrige nødvendige kontaktoplysninger. De oplysninger, som afgives i forbindelse med konkurrencen, vil alene være tilgængelige for Studysea, som er leverandør af konkurrencen. Kontaktoplysningerne vil alene blive brugt til kontakt i forbindelse med konkurrencen. Alle personlige data, som overdrages ved tilmeldingen opbevares under sikre forhold. Studysea opbevarer oplysninger om deltagerne fortroligt til brug for:

  • Selve konkurrencen og ved eventuel meddelelse om, at vedkommende deltager har vundet en præmie
  • Til levering og fremsendelse af præmierne

Studysea vil behandle samtlige opgivne oplysninger om deltagerne fortroligt og vil ikke videregive oplysninger til 3. mand uden deltagernes forudgående samtykke, medmindre det er absolut nødvendigt for at kunne opfylde aftale med deltagerne. Se vores generelle persondata politik.

 

Øvrigt

Studysea er ikke ansvarlig for eventuelle tastefejl. Studysea er ikke ansvarlig for tekniske problemer på Facebook og Instagram. Ansatte hos Studysea samt disses husstande må ikke deltage i konkurrencen. Ved mistanke om snyd, har Studysea ret til at tjekke op på og udelukke deltagere. Facebook og Instagram er ikke involveret i konkurrencen, hverken i form af administration, sponsorat eller på anden vis. Studysea forbeholder sig til enhver tid, uden varsel, retten til at tilpasse betingelser og procedurer for nærværende konkurrence, såfremt dette, af juridiske og konkrete grunde bliver nødvendigt. Ved deltagelse i konkurrencen er man indforstået med både de generelle og specifikke konkurrencebetingelser. De specifikke konkurrencebetingelser er oplyst i opslaget for konkurrencen.

 

Spørgsmål til konkurrencen kan sendes til email info@studysea.dk