fbpx

Persondata politik

Persondata politik

Studysea Danmark ApS tager din beskyttelse af persondata alvorlig. Vi udfører al håndtering af persondata i overensstemmelse med persondataloven (PDL) og de nye EU-regler for behandling af personoplysninger GDPR. Formålet med vores persondatapolitik er at gøre det klart og gennemskueligt hvordan vi håndterer dine oplysninger, så du føler dig sikker på, at dine personoplysninger er lagret sikkert.

 

Dataansvarlig

Studysea Danmark ApS (CVR nr. 36413867) er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger på denne side og vores øvrige hjemmesider, fra kunder og fra personer som henvender sig til os elektronisk, telefonisk eller i person.

 

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte os via email info@studysea.dk, via post til adressen Studysea Danmark ApS, Promenadebyen 34, 5000 Odense C eller via tlf. nr. 69137023.

 

Indsamling af personoplysninger

En personoplysning er enhver form for information, der direkte eller inddirekte kan henføres til en fysisk person som er i live. Personoplysninger kan f.eks. være navne, personnumre, mailadresser eller et billede.

 

Hvordan indsamler Studysea personoplysninger

Studysea indsamler personoplysninger på forskellige måder, men først og fremmest direkte fra dig.

 

Oplysninger som indsamles fra personer som henvender sig

Vi indsamler personoplysninger fra dig når du kontakter os, f.eks. via mail, telefon, i person eller på andre måder. Vi indsamler primært de personoplysninger som er nødvendige for at besvare dit spørgsmål eller for at kunne vejlede dig og yde en god service. Det er almindelige personoplysninger som bl.a. navn, email, telefon, adresse, uddannelse og andre forhold som har betydning for den vejledning vi yder.

 

Oplysninger som indsamles fra ansøgere og kunder

Hvis du beslutter dig for at søge studier eller praktik i udlandet eller købe en service via Studysea, indsamler vi de personoplysninger som er nødvendige for at behandle din ansøgning eller udføre servicen. Søger du f.eks. ind på et universitet via Studysea har vi ofte behov for både almindelige og følsomme personoplysninger som f.eks. eksamenspapirer, paskopi, bankdokumenter, race eller etnisk oprindelse, helbredsoplysninger og biometrisk data når dette er et krav fra det universitet du søger ind på. Når følsomme personoplysninger indsamles, beder vi dig om at give dit udtrykkelige samtykke til videregivelse af oplysningerne.

 

Det juridiske grundlag for indsamlingen af persondata

Studysea bruger først og fremmest dine personoplysninger til at give dig en god service eller til at udføre det arbejde vi har forpligtet os til over for dig. Vi bruger kun dine personoplysninger hvis mindst en af de følgende betingelser er opfyldt:

 • Vi har dit samtykke.
 • Det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig, eller for at gennemføre foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
 • Det er nødvendigt for os for at overholde en retlig forpligtelse.
 • Det er nødvendigt for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser.
 • Det er i samfundets interesse, eller vi har fået pålagt en opgave, der hører under offentlig myndighedsudøvelse.
 • Der er i vores eller en tredjemands legitime interesse, og dine interesser og rettigheder ikke går forud for disse.

 

 

Håndtering og lagring af persondata

Administration

For at kunne levere de ydelser som du har anmodet om, bruger vi dine personoplysninger på forskellige måder. Oplysningerne anvendes bl.a. til at udfylde ansøgningsskemaer, dokumentere og verificere opfyldelse af ansøgningskrav, udfylde praktikkontrakter, bestilling af forsikring og visum. Administration indbefatter også brugen af dine oplysninger til bogføring, afregning og revision.

 

Vejledning og service

Når du ansøger eller bestiller en ydelse via os, bruger vi dine personoplysninger til at sende bekræftelse, vigtige informationer og tilbud relateret til opholdet. Under dit ophold eller når du har gennemført dit ophold, sender vi dig et evalueringsskema og inviterer dig til Studysea’s alumne netværk.

 

Markedsføring

Vi bruger dine personoplysninger til at kunne levere markedsføring til dig. Vi gør brug af personalisering i vores kommunikation via sociale medier og online annoncering på andre hjemmesider. Til analyse af brugsmønstre og personalisering bruger vi cookies. Læs mere om vores cookies politik.

 

Statistik og analyse

Vi bruger dine oplysninger til statistik og analyse for at udvikle og forbedre vores ydelser og service. Dette gælder vores hjemmeside, hvor vi analyserer brugeradfærd for at udvikle og tilpasse indholdet. Dette gælder også udviklingen af vores service og ydelser såsom ansøgningsprocedurer, vejledningsmateriale, præsentationsmateriale og kampagnemateriale. Hovedsageligt bruger vi dine oplysninger i anonymt format, men det kan ske at vi også bruger personoplysninger, hvis det anses for at være relevant.

 

Alumne netværk

Vi bruger dine personoplysninger, efter du har gennemført et ophold via os, til at sende relevant information, alumne fordele og rabatter og invitationer til alumne arrangementer eller andre arrangementer hvor deltagelse af alumne er muligt.

 

Lagringstider

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som er beskrevet i denne persondata politik, og vi følger også hvad der er god skik i branchen og de anbefalinger og retningslinjer, der findes. Personoplysningerne bruges kun for at opfylde de formål, som er beskrevet i denne persondata politik og/eller påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter vil vi på sikker vis slette dine personoplysninger. De samme personoplysninger kan dog opbevares på flere forskellige steder til forskellige formål. Det betyder, at vi kan slette en oplysning fra et system, når den ikke længere er nødvendig, mens oplysningen fortsat kan blive gemt i et andet system, hvis formålet er nødvendigt for det pågældende system. Hvis der er behov for oplysninger efter denne periode af hensyn til analytiske, statistik eller andre legitime formål, vil vi træffe fornødne foranstaltninger for at anonymisere disse oplysninger, så de ikke længere udgør personoplysninger. Når du har gennemført et ophold via Studysea bliver du en del af vores alumne netværk og vi gemmer de personlige oplysninger, der er nødvendige for fortsat at kunne kontakte dig med alumne tilbud og invitationer til arrangementer. Du kan til enhver tid afmelde at modtage kommunikation fra os.

 

Tekniske og organisatoriske foranstaltninger for sikker behandling af dine personoplysninger

Vi foretager løbende foranstaltninger for at opfylde principperne om “indbyggett databeskyttelse og databeskyttelse som standard”. Vi evaluerer løbende risici i den personoplysningsbehandling, der finder sted, og tager de nødvendige forholdsregler for at mindske risikoen. Vi uddanner løbende vores medarbejdere i spørgsmål om databeskyttelse og vores medarbejdere modtager strenge instruktioner om at håndtere alle personoplysninger i overensstemmelse med gældende privatlivslovgivning.

 

Videregivelse af persondata

IT-tjenester og IT-systemer

For at kunne administrere vores virksomhed, benytter vi os af forskellige IT-tjenester og IT-systemer. I nogle af disse lagres og behandles personoplysningerne. Studysea sælger aldrig dine personoplysninger til tredjepart.

 

Visumagenter og sponsororganisationer

Afhængigt af hvilken type ophold du søger ind på via Studysea benytter vi os af visumagenter og visumsponsororganisationer som dine personoplysninger kan blive videregivet til hvis det er nødvendigt for at søge visum.

 

Uddannelsesinstitutioner

Hvis du søger ind på en uddannelsesinstitutioner i udlandet via Studysea videregiver vi de personoplysninger der er nødvendige i forhold til din ansøgning eller for at få svar på en forespørgsel fra dig.

 

Forsikringsselskaber, forsikringsagenter og banker

Hvis du bestiller en forsikring igennem Studysea videregiver vi de personoplysninger der er nødvendige for at bestille forsikringen. Hvis vi skal har behov for at lave en pengeoverførsel til dig videregiver vi personoplysninger om dig til banken.

 

Praktiksteder, samarbejdspartnere og praktikkonsulenter

Hvis du køber en af vores praktikpakker eller vil have undersøgt dine muligheder for praktik, videregiver vi dine personoplysninger til potentielle praktiksteder, samarbejdspartnere og praktikkonsulenter som vi samarbejder med for at finde dig en relevant praktikplads.

 

Udlejere, boligagenter og ejendomsvirksomheder

Hvis hjælp til at finde bolig indgår i den service vi tilbyder dig, kan vi dele dine personoplysninger med udlejere, boligagenter, ejendomsvirksomheder og andre aktører som hjælper med at finde bolig.

 

Videregivelse af persondata til tredjelande

Da vi vejleder og hjælper med studie- og praktikophold i hele verden, kan dine personoplysninger blive videregivet til modtagere i sikre og usikre tredjelande uden for EU/EØS. Vi videregiver kun dine personoplysninger til tredjelande når en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Du har givet dit utrykkelige samtykke til videregivelsen.
 • Videregivelsen er nødvendig af hensyn til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem Studysea og dig.
 • Videregivelsen er nødvendig af hensyn til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem Studysea og en anden fysisk eller juridisk person.
 • Nødvendig for at et retskrav kan kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Nødvendig for at beskytte vitale interesser.

 

Dine rettigheder

Databeskyttelsesreglerne indeholder en række rettigheder, som du kan påberåbe dig over for Studysea.

Du har blandt andet følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt – Du har ret til at se de personoplysninger, vi behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen
 • Ret til berigtigelse – Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet
 • Ret til sletning eller “retten til at blive glemt” – Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt
 • Ret til begrænsning af behandling – Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt
 • Ret til dataportabilitet – Du har i visse ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden
 • Ret til indsigelse – Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
 • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering

 

Ønsker du at benytte dig af dine rettigheder kan du kontakte os via email info@studysea.dk med specificering af hvilken rettighed du ønsker at gøre brug af.