Vejledning

Drømmer du om at bo og studere i udlandet, eller måske arbejde i Asien, Australien eller USA via at praktikophold, så kan vi gratis vejlede dig om dine mange muligheder via Studysea.

studievejledning studier praktik udlandet hjaelp

Vi kan hjælpe dig med:

Study abroad / Udveksling

Study abroad minder meget om udveksling og er for dig som ønsker at læse et 1-2 semesters studieophold i udlandet som en del af din danske uddannelse.

 

Hel uddannelse

Få hjælp til at søge ind på en hel uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau på et af Studysea’s samarbejdsuniversiteter.

 

Top-up bachelor

Har du en erhvervsakademiuddannelse som f.eks. markedsføringsøkonom eller handelsøkonom kan du toppe den op med en bachelor på et af Studysea’s samarbejdsuniversiteter.

 

Sabbatår

Oplev verden samtidig med at du følger studier på et universitet i udlandet under dit sabbatår.

 

Praktik i udlandet

Få hjælp til at finde en praktikplads i udlandet i Australien, Irland, USA, Vietnam eller resten af verden via Studysea’s praktikpakker.

 

Sprogkurser

Læs sprogkurser på et af Studysea’s samarbejdsuniversiteter i udlandet.

Summer school

Læs fag i sommer (eller vinterferien) på bachelor- eller kandidatniveau på et af Studysea’s samarbejdsuniversiteter.

Forberedelseskurser

Vil du læse på et anerkendt universitet i udlandet, men opfylder du ikke kravene for optagelse, kan du søge ind via et forberedelseskursus på et af Studysea’s samarbejdsuniversiteter.

Certifikater

Få et certifikat eller diplom efter gennemførsel af et kortere uddannelsesforløb på bachelor- eller kandidatniveau på på et af Studysea’s samarbejdsuniversiteter i udlandet.

Forsikringer

Studysea formidler forsikringer som dækker i forbindelse med studie- og praktikophold i udlandet.

Meritoverførsel

Har du påbegyndt en uddannelse, men ønsker at læse videre i udlandet, kan Studysea hjælpe dig med at søge merit så du ikke skal starte forfra på studiet.

Online uddannelse (fjernstudie)

Læs en international uddannelse online. Du kan læse hel uddannelse, enkeltfag eller fx et certifikat udbudt af et af vores anerkendte samarbejdsuniversiteter.