fbpx

Erasmus+

Støtte via Erasmus+ til udlandsophold

Erasmus+ er et EU program som bl.a. giver økonomisk støtte til internationale mobilitetsprojekter, herunder udveksling og praktikophold i udlandet. Bliv klogere på programmet og find ud af om du kan få Erasmus stipendium.

Få svar på dine spørgsmål omkring Erasmus+

  • Hvad er Erasmus+?
  • Kan jeg få Erasmus stipendium med til mit ophold via Studysea?
  • Hvordan søger jeg Erasmus stipendie?
  • Hvor mange penge kan jeg få med i støtte via Erasmus?

Kort om Erasmus+ programmet

Du har sikkert hørt om Erasmus via din uddannelsesinstitution eller fra andre studerende som har rejst ud via Erasmus Plus programmet. Ved Studysea, får vi mange spørgsmål omkring Erasmus+ programmet, især omkring muligheden for økonomisk støtte (stipendier) til udlandsophold via Erasmus. I korte træk, kan du ikke få Erasmus stipendiet med til studieophold via Studysea, men du har gode muligheder for at få det med til praktikophold og projektorienterede ophold i udlandet via Studysea. Læs mere forneden om dine muligheder.

Bliv klogere på studieophold i udlandet via Studysea

Erasmus+ stipendium søges via din uddannelsesinstitution

I 2024 er der 377 millioner kroner som kan søges i støtte i Danmark under Erasmus+ programmet. Det er din uddannelsesinstitution som kan søge midlerne og derefter videreformidle dem til de studerende. Du bør kontakte din uddannelsesinstitution for at høre hvad der gives støtte til, hvordan og ikke mindst hvornår du kan søge.

Erasmus+ stipendium til udveksling

Mange spørger om de kan få Erasmus+ stipendium med til et studieophold via Studysea. Det er som udgangspunkt ikke muligt, da du kun kan få stipendiet med til udveksling via Erasmus+ programmet og kun til de universiteter hvor dit danske universitet har en Erasmus+ udvekslingsaftale med. Heldigvis, er der mange andre gode muligheder for at få økonomisk støtte med til study abroad ophold via Studysea, f.eks. udlandsstipendiet fra staten eller legater fra private fonde. Når du søger via Studysea får du både vejledning om hvordan du bedst sikrer dig at dit ophold kan godkendes til udlandsstipendiet, men også vores legatguide og øvrigt legatmateriale, som kan hjælpe dig godt fra start med legatsøgning.

Få Erasmus+ stipendium med til praktikophold

Skal du på et praktikophold i udlandet, kan du muligvis få penge med via Erasmus+ programmet. Du bør i god tid, kontakte din uddannelsesinstitution og høre hvorvidt de deltager i Erasmus+ programmet, samt hvad som der gives støtte til. Deltager din skole i programmet, kan du typisk søge Erasmus stipendiet til praktikophold i Europa/EU. Mange skoler har endvidere midler øremærket til praktikophold i lande uden for EU, inkl. Australien, som er et af de lande Studysea formidler praktik til.

Hvor mange penge kan jeg få med i støtte fra Erasmus+ programmet?

Stipendier fastsættes af EU-kommission hvert år og der er forskellige satser som afhænger af det land du skal til samt hvilken type ophold du skal på.

 

Erasmus+ stipendium til udvekslingsophold

I 2023/24 var satserne til udvekslingsophold:

 

  • 550 EUR pr. måned til lande med lave leveomkostninger (gruppe 2 og 3 lande)
  • 606 EUR pr. måned til lande med høje leveomkostninger (gruppe 1 lande)

 

Erasmus+ stipendium til praktikophold i udlandet

Til praktikophold (og projektorienterede ophold) anbefaler vi at du kontakter din Erasmuskoordinator for at høre hvor meget du kan få med, da det kan afhænge af flere faktorer inkl. det land du skal til praktik i.

 

Ekstra støtte via Erasmus+

Udover den månedlige sats, kan der søges ekstra støtte, f.eks. via Green Travel puljen, hvor der via et engangsbeløb gives ekstra støtte til studerende som transporterer sig med andet end eksempelvis fly og færge. Bus, tog og samkørsel er eksempler på grønne måder at transportere sig på. Via Fewer Opportunities puljen er der ekstra støtte til studerende med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. Kontakt din Erasmuskoordinator på din uddannelsesinstitution for at høre mere.

 

Hold dig opdateret ved din uddannelsesinstitution

Indholdet på denne side relaterer sig om støttemuligheder til studieophold og praktikophold i udlandet via Erasmus+ programmet. Erasmus+ programmet er omfattende, der er ændringer i programmet, som kan betyde at ovenstående ikke længere er aktuelt, der kan være flere muligheder for støtte, satser ændres, samt kriterierne for at opnå støtte kan ændres. Derudover kan der være forhold på din uddannelsesinstitution, som har betydning for om du kan få støtte, hvad du kan få støtte til og meget du kan få. Du bør derfor altid henvende dig direkte til din Erasmuskoordinater på din uddannelsesinstitution for senest gældende information som er aktuelt for dig.